Serwis 24h 697 232 722

Konferencja ENPP2019

Szanowni Państwo,

w dniach 12-14 czerwca br. w „Zamku na Skale”, w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się  IV Konferencja Naukowo-Techniczna

„Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” (ENPP 2019)

Głównym organizatorem  Konferencji była Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a patronowali jej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), KGHM Polska Miedź S.A. oraz firma
z grupy kapitałowej KGHM – INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.  Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut  Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej, Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy DANFOSS Poland sp. z o.o. oraz  JADAN Automatyka sp. z o.o.  Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji była prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

Przybyłych uczestników IV Konferencji ENPP powitali: dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni oraz Wiesław Jasina, Prezes firmy Jadan Automatyka Sp. z o.o.

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny „Początki zrzeszania się elektrotechników polskich i pionierzy elektrotechniki polskiej” wygłoszony przez dr hab. inż. Jerzego Hickiewicza, prof. uczelni, który w swoim wystąpieniu przedstawił okoliczności w jakich doszło do zainicjowania procesu zrzeszania się elektryków polskich w trzech zaborach oraz do I Zjazdu Elektrotechników Polskich.

Wzorem lat ubiegłych, cała Konferencja została podzielona na pięć, trzygodzinnych sesji plenarnych, którym przewodniczyli przedstawiciele nauki. W pierwszym dniu Konferencji odbyły się dwie sesje plenarne. Tematem pierwszej z nich były odnawialne źródła energii i magazyny energii, a w trakcie drugiej – poruszone zostały zagadnienia dotyczące eksploatacji napędów i urządzeń elektrycznych. W nawiązaniu do tematyki pierwszej z w/w sesji, po zakończeniu części wykładowej odbyła się około godzinna wystawa pojazdów elektrycznych (samochody, rowery, hulajnogi), a uczestnicy Konferencji mieli możliwość przetestowania ich w praktyce korzystając z jazdy próbnej. Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja. Przed jej rozpoczęciem Przewodnicząca Komitetu Programowego Konferencji, prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, dokonała oficjalnego otwarcia IV Konferencji ENPP.

W drugim dniu Konferencji, odbyły się trzy sesje plenarne, sesja posterowa oraz trzy równoległe panele dyskusyjne. W ramach III sesji plenarnej prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn
i urządzeń, a kolejna – IV sesja plenarna – poświęcona była monitorowaniu i diagnostyce maszyn elektrycznych. Przed obiadem odbyła się jeszcze godzinna sesja posterowa, podczas której pracownicy Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przedstawiali ciekawe, autorskie rozwiązania techniczne z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki oraz magazynowania energii.

Po krótkiej ‘przerwie obiadowej’, popołudniową część drugiego dnia Konferencji rozpoczęła V sesja plenarna, której tematem wiodącym była energooszczędność w układach napędowych. Merytoryczną część dnia zakończyły trzy równolegle odbywające się panele dyskusyjne: ‘diagnostyka maszyn’, ‘elektromobilność i hybrydyzacja napędów’ oraz ‘wymagania dotyczące EMC elektrycznych układów napędowych o regulowanej mocy’. Każdy z uczestników Konferencji miał okazję uczestniczyć w wybranym przez siebie panelu. Nad przebiegiem poszczególnych paneli czuwali moderatorzy dyskusji dbając o ich część merytoryczną, porządek wypowiedzi, ukierunkowanie poruszanych zagadnień oraz sprecyzowanie konstruktywnych wniosków.

Oficjalną część drugiego dnia Konferencji zamknęło uroczyste zakończenie
IV Konferencji ENPP, którego dokonał Patron Honorowy Konferencji ENPP,
prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

W ostatnim dniu Konferencji, po tak intensywnym, dwudniowym wysiłku intelektualnym, dla jej uczestników przygotowano kilka niespodzianek, regenerujących ciało i umysł. Hołdując zasadzie: ‘dla każdego coś miłego’ pozostawiliśmy możliwość wyboru jednej z nich.
W proponowanej puli atrakcji znalazły się: zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej, wycieczka rowerowa na górskich rowerach elektrycznych oraz hotelowe SPA.

Bez względu na dokonany wybór, dla wszystkich ‘punktem końcowym’ była ‘Kraina Pstrąga’, gdzie mogliśmy jeszcze przez kilka chwil nacieszyć się własnym towarzystwem, pyszną rybką, sprzyjającą aurą i ‘przepięknymi okolicznościami przyrody’.

 

Reasumując, w IV Konferencji ENPP wzięło udział ponad 90 osób, reprezentujących około 35 firm. W drugim dniu Konferencji prosiliśmy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i szczere wypowiedzi. Analiza  wyników pozwoliła nam na zebranie opinii w kilku kluczowych dla nas kwestiach i stanowi  bardzo pomocne narzędzie w ocenie minionej Konferencji, ale równocześnie i przede wszystkim jest dla nas cennym źródłem informacji, które postaramy się wykorzystać przygotowując kolejną jej edycję, aby w jeszcze większym stopniu sprostać Państwa oczekiwaniom.

Raz jeszcze dziękujemy za okazane zaufanie i z ogromną  nadzieją na ponowne spotkanie się z Państwem, już dzisiaj zapraszamy serdecznie na kolejną,

piątą już edycję Konferencji ENPP w dniach 3-5 czerwca 2020.
Prosimy o wpisanie tego terminu do swojego kalendarza !!!