Serwis 24h 697 232 722

I Konferencja naukowo-techniczna ENPP 2016 już za nami!

Szanowni Państwo,

już ponad kwartał minął od czasu kiedy żegnaliśmy Państwa, równocześnie dziękując za udział w I Konferencji  „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” (ENPP), która odbyła się  w „Zamku na Skale” w Trzebieszowicach w dniach 15-17 czerwca br. Przyznajemy, że wydarzenie to stanowiło dla nas bodaj największe ‘wyzwanie marketingowe’ w historii naszej firmy i jako takie wzbudziło tyleż nadziei
i entuzjazmu  co wątpliwości i obaw o jego jak najlepsze przygotowanie.

            Głównym organizatorem  Konferencji była Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a patronowali jej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firma z grupy kapitałowej KGHM -INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut  Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej, Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy DANFOSS Poland sp. z o.o. oraz  JADAN Automatyka sp. z o.o.  Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji była prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

             Jako pracownicy firmy JADAN, współorganizatora Konferencji, który działa od ponad 20 lat w tym rejonie kraju, czuliśmy się szczególnie odpowiedzialni za optymalny i profesjonalny przebieg całego przedsięwzięcia tak wobec pozostałych organizatorów Konferencji, jak przede wszystkim wobec Państwa – w większości przedstawicieli firm, z którymi współpracujemy od wielu już lat. Mamy nadzieję, że zaproponowana formuła Konferencji jako spotkania pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Opolskiej  oraz specjalistów i praktyków z ośrodków przemysłowych zajmujących się tematyką napędów elektrycznych, spełniła Państwa oczekiwania. Ideą przewodnią i głównym celem organizatorów Konferencji było bowiem stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, zaprezentowania najnowszych prac z obszaru projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych, a nade wszystko sprowokowanie do podjęcia dialogu i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu.

            W tym celu cała Konferencja została podzielona na pięć sesji plenarnych, którym w zależności od podjętej tematyki, przewodniczyli przedstawiciele świata nauki bądź przemysłu. W drugim dniu Konferencji odbyła się również sesja posterowa, podczas której pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych, wygłaszali krótkie referaty, w których przedstawiali rozwiązania techniczne oraz swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

            Niewątpliwą atrakcję stanowiło mobilne stanowisko wystawiennicze firmy Danfoss Poland udostępnione do zwiedzania przez cały drugi dzień Konferencji. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z aplikacjami opartymi na przetwornicach marki VLT® i VACON oraz odbycia  ‘przechadzki w świecie wirtualnej rzeczywistości’ używając w tym celu specjalistycznych okularów.

            Reasumując, w I Konferencji ENPP wzięło udział prawie 100 uczestników, reprezentujących kilkadziesiąt firm. Jeśli w trakcie tego wydarzenia udało nam się choć w pewnym stopniu doprowadzić do zbliżenia i wzajemnego zrozumienia oczekiwań i potrzeb świata nauki i przemysłu, podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń oraz zainicjowania choćby nawet burzliwych, ale owocnych  dyskusji przebiegających w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia –  to odnieśliśmy sukces. Daje nam to ogromną  nadzieję na ponowne spotkanie się z Państwem w czerwcu przyszłego roku, na kolejnej – II już Konferencji ENPP.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć z I Konferencji ENPP: