Serwis 24h 697 232 722

Konferencja ENPP kluczem do współpracy nauki z przemysłem!

W dniach 7-9 czerwca br. w „Zamku na Skale” w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna  „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” (ENPP).

Głównym organizatorem  Konferencji była Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a patronowali jej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firma z grupy kapitałowej KGHM -INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.  Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej, Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy: DANFOSS Poland sp. z o.o. oraz  JADAN Automatyka sp. z o.o.

Uroczystego otwarcia II Konferencji ENPP dokonała Przewodnicząca Komitetu Programowego Konferencji, prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Z ramienia przemysłu uczestników Konferencji powitał Prezes firmy Revico, p. Jarosław Sosnowski,
a  wykład inauguracyjny „Prof. Włodzimierz Krukowski – w 140 rocznicę urodzin” wygłosił dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO. Przedstawił w nim niezwykły życiorys Włodzimierza Krukowskiego, jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens oraz działalność po roku 1930 na Politechnice Lwowskiej. Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęła się właściwa, merytoryczna część Konferencji ENPP.

Cała Konferencja została podzielona na pięć sesji plenarnych, którym przewodniczyli przedstawiciele nauki. Sesja pierwsza poświęcona była problemom eksploatacji, energooszczędności i bezpieczeństwa w napędach z przemiennikami częstotliwości; druga – zagadnieniom z obszaru projektowania i doboru urządzeń pracujących
w systemie: transformator-przekształtnik-silnik-odbiornik. W ramach  kolejnej sesji omówiono problemy współpracy przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi. Prelegenci czwartej sesji plenarnej starali się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób jakość energii elektrycznej wpływa na pracę napędów elektrycznych, a w ramach ostatniej sesji przedstawione zostały metody monitorowania i diagnostyki napędów z przemiennikami częstotliwości.

W ramach każdej, około półtoragodzinnej sesji, wygłoszone zostały cztery referaty przygotowane  w oparciu o konkretne wdrożenia z przemysłu, w których prelegenci
(w większości przedstawiciele przemysłu ciężkiego) poruszali różnorodne zagadnienia mieszczące się w tematyce danej sesji. Środowisko akademickie reprezentowali profesorowie i doktorzy z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej oraz Radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Producentów
i usługodawców reprezentowały takie firmy jak: Danfoss Poland, Energotest-Diagnostyka, INOVA, ZPAS, Revico,  Lapp Kabel, JADAN i AMAGE Systems, a przemysł – KGHM, Elektrownia Opole, Elektrownia Kozienice, Knauf, PCC Rokita, Kogeneracja, EL PAK Serwis, KWB Turów, Cementownia „ODRA”, Cementownia „GÓRAŹDŹE” i wiele innych. Taka struktura poszczególnych sesji okazała się doskonałą bazą do dalszych, ciekawych a nierzadko burzliwych, dyskusji.

W celu pobudzenia dialogu pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu program drugiego dnia II Konferencji ENPP wzbogacono o dwie kolejne formy: sesję posterową oraz trzy równoległe panele dyskusyjne.

Podczas sesji posterowej pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych, wygłaszali krótkie referaty,
w których przedstawiali rozwiązania techniczne oraz swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

W panelu dyskusyjnym każdy z uczestników Konferencji miał okazję aktywnie uczestniczyć w wybranym przez siebie, jednym z trzech tematów: diagnostyka maszyn, układy chłodzenia lub wymagania dotyczące EMC elektrycznych układów napędowych. Nad przebiegiem poszczególnych paneli czuwali moderatorzy dyskusji, dbając o ich część merytoryczną, porządek wypowiedzi i ukierunkowanie poruszanych zagadnień. W celu ożywienia dyskusji, zarówno plenarnych jak i panelowych, specjalnie na tę edycję Konferencji została uruchomiona aplikacja mobilna umożliwiająca uczestnikom spotkania zadawanie pytań prowadzącym nie tylko bezpośrednio, ale również w trybie zdalnym.

W ostatnim dniu Konferencji, po tak intensywnej, dwudniowej pracy umysłowej,  uczestników Konferencji czekała niespodzianka – wycieczka po górach połączona ze zwiedzaniem przepięknej Jaskini Radochowskiej. Uczestnicy wyprawy  zostali podzieleni na dwie grupy: pieszą i rowerową, a wspólnym miejscem spotkania obu grup była właśnie w/w  jaskinia. Na szczęście, choć nie mieliśmy na to wielkiego wpływu, pogoda w pełni dopisała
i mamy nadzieję, że pomimo zmęczenia fizycznego wydarzenie to zapisze się miło w pamięci uczestników.

Reasumując, w II Konferencji ENPP wzięło udział około 90 osób, reprezentujących ponad 30 firm. Informacje i opinie zebrane dzięki ankiecie wypełnionej
w ostatnim dniu II Konferencji ENPP przez jej uczestników pozwalają nam sądzić, że zaproponowana formuła Konferencji jako spotkania pracowników naukowych trzech wyższych uczelni, specjalistów i praktyków z ośrodków przemysłowych oraz producentów maszyn i urządzeń zajmujących się tematyką napędów elektrycznych, w dużej mierze spełniła oczekiwania jej uczestników, co dobrze rokuje na przyszłość i daje nadzieję na ponowne spotkanie w  przyszłym roku.

Planowany termin kolejnej III Konferencji ENPP to 13-15.06.2018r.,
na który już dzisiaj Organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

Zapraszamy do oglądnięcia skrótowego filmiku z przebiegu Konferencji ENPP 2017.

Spot ENPP 2017