Serwis 24h 697 232 722

Oferujemy opiekę serwisową w oparciu o Umowę Serwisową.

Podpisanie takiej umowy daje wiele korzyści:

  • Szybkość usuwania awarii
  • Zapobieganie awariom przez przeglądy okresowe urządzeń
  • Niższy koszt napraw ze względu na negocjowane ceny
  • Usuwanie awarii w okresach dni wolnych od pracy

Działanie to pozwala w znacznym stopniu na usystematyzowanie i uproszczenie objętych umową działań serwisowych u klienta. Wszelkie prace planowe związane z przeglądem, konserwacją i ewentualną wymianą podzespołów serwisowanych urządzeń, przeprowadzane są w ściśle określonych, dogodnych dla klienta i uzgodnionych wcześniej terminach. W sytuacjach awaryjnych, kiedy konieczne jest szybkie i sprawne działanie, użytkownik otrzymuje profesjonalną pomoc i obsługę. W ramach zawartej umowy serwisowej, zgłaszanie awarii odbywa się przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Umowy serwisowe są jednym z najważniejszych elementów pozwalających na znaczące ograniczenie kosztów związanych z nieoczekiwanymi i nieplanowanymi postojami, co zawsze skutkuje ogromnymi stratami w produkcji. Działania prewencyjne tj. przegląd i konserwacja mają ogromny wpływ zarówno na czas życia urządzeń jak i na wydłużenie bezawaryjnego czasu ich pracy. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, warunki określone w umowie serwisowej pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości świadczonej usługi przy minimalizacji jej kosztów.