Serwis 24h 697 232 722

Świadczymy usługi z zakresu pomiaru parametrów sieci (Energytest  2020E  oraz Skylab 9032)

Przyrządy Energytest  2020E  oraz Skylab 9032 są analizatorami  sieci  i  rejestratorami  zdolnymi  wykonywać pełną analizę napięć, prądów i związanych z nimi harmonicznych, czynnych i biernych mocy, jak również czynnych  i  biernych  energii.

Przyrządy umożliwiają:

  • wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów elektrycznych jednej fazy lub systemu trójfazowego, oraz analizę harmoniczną napięć i prądów.
  • prowadzenie bezpośredniego pomiaru energii
  • zapamiętanie próbki wartości kanałów obecnych na wejściach przyrządu
  • jednoczesna rejestracja następujących parametrów: wartości RMS napięć, prądów, odnośnych harmonicznych, czynnych, biernych i pozornych mocy, czynnej i biernej energii, anomalii napięciowych.

Nieliniowość charakterystyki wejściowej większości zasilaczy urządzeń elektronicznych wynika z ich budowy, która jest oparta zazwyczaj na przetwornicy impulsowej AC/DC. Taki sposób przetwarzania energii – oprócz wielu zalet – ma tą wadę, że następuje zniekształcenie sinusoidalnego przebiegu prądu zasilającego, co powoduje wprowadzanie do sieci sygnałów harmonicznych częstotliwości podstawowej. Występowanie sygnałów w częstotliwościach harmonicznych jest przyczyną niepożądanych zjawisk, jak np.: przegrzewania przewodu neutralnego, zadziałania zabezpieczeń, pogorszenia warunków pracy transformatora zasilającego itd. Aby dokonać prawidłowej diagnozy i zapobiec kolejnym, należy w pierwszej kolejności poznać zjawisko, a następnie na podstawie uzyskanych informacji dobrać właściwe środki zapobiegawcze. Analizator i rejestrator parametrów sieci elektrycznej jest bardzo przydatny podczas pierwszej fazy takich działań