Serwis 24h 697 232 722

Przyrządy Energytest 2020E i Skylab 9032 są przeznaczone do badań i analizy sieci zasilającej. Są przyrządami pozwalającymi  na  oszacowanie  poboru  mocy przez  obciążenie  i  określenie prawidłowych  warunków  obwodów  doprowadzających  energię.

Analiza  harmonicznych  napięcia  i  prądu pozwala na rozwiązanie problemów związanych  z  obecnością harmonicznych:  nagłe zadziałanie wyłączników RCD, przegrzewanie się silników, przegrzewanie się przewodu neutralnego itd.

Skylab 9032 posiada dodatkową funkcję rejestracji krótkotrwałych anomalii napięciowych (spadków i wzrostów napięć poza ustalone granice np. podczas rozruchów ciężkich maszyn).

Wybrane parametry Energytest 2020E oraz Skylab 9032